Przedmioty/Laboratory Classes

Przydatne Informacje / Useful Information


  •  Wykaz często stosowanych reagentów i wybranych właściwości fizykochemicznych / List of reagents used and their selected properties

                                                        Wykaz.pdf

  •  Znaczenie piktogramów / Meaning of the pictograms

                                                       PIKTOGRAMY.pdf

  • Regulamin pracowni / Lab safety rules 

Regulamin Studenckiej Pracowni Chemii Nieorganicznej.pdf

Labsafety rules for students.pdf