Przedmioty/Laboratory Classes

Przydatne Informacje / Useful Information


  •  Wykaz często stosowanych reagentów i wybranych właściwości fizykochemicznych / List of reagents used and their selected properties

                                                        Wykaz.pdf

 

  • Znaczenie piktogramów / Meaning of the pictograms

                                                       PIKTOGRAMY.pdf