Bezpieczeństwo w Laboratorium Chemicznym

Ćwiczenia z bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie, opracowanie i wykonaniu przez studenta przydzielonego eksperymentu chemicznego, tak aby sposób jego przeprowadzenia w laboratorium chemicznym był bezpieczny i zgodny z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Zasadniczo obejmują cztery elementy działań:

  • identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń chemicznych występujących w przydzielonym eksperymencie chemicznym
  • wyszukiwanie i analiza kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) występujących w eksperymencie
  • zaprojektowanie prawidłowej etykiety dla preparatu otrzymywanego (lub występującego) w eksperymencie
  • wykonanie eksperymentu chemicznego zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy

Schemat organizacyjny ćwiczeń  z bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

Instrukcje do ćwiczeń dla I roku

SPRAWOZDANIE BwL.doc

 

Harmonogram zajęć: BHP w lab. chem. - Chemia i toksykologia sadowa.pdf

 

Harmonogram zajęć: BHP w lab. chem. - Chemia.pdf

 

Harmonogram zajęć: BHP w lab. chem. - Chemia medyczna 1.pdf