Bezpieczeństwo w Laboratorium Chemicznym

Ćwiczenia z bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie, opracowanie i wykonaniu przez studenta przydzielonego eksperymentu chemicznego, tak aby sposób jego przeprowadzenia w laboratorium chemicznym był bezpieczny i zgodny z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Zasadniczo obejmują cztery elementy działań:

  • identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń chemicznych występujących w przydzielonym eksperymencie chemicznym
  • wyszukiwanie i analiza kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) występujących w eksperymencie
  • zaprojektowanie prawidłowej etykiety dla preparatu otrzymywanego (lub występującego) w eksperymencie
  • wykonanie eksperymentu chemicznego zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy

Schemat organizacyjny ćwiczeń  z bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

Instrukcje do ćwiczeń dla I roku

 

Harmonogram Chemia Medyczna

Harmonogram Chemia i Toksykologia Sądowa

Harmonogram Chemia

 

SPRAWOZDANIE BHP.doc