Chemia Ogólna i Nieorganiczna

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej

Celem ćwiczeń jest poznanie podstawowych metod otrzymywania związków nieorganicznych, które zarazem stanowią ilustrację ważnych zagadnień w chemii nieorganicznej. Ponadto ćwiczenia stwarzają możliwość opanowania nowych metod i technik pracy laboratoryjnej.

W trakcie odbywania ćwiczeń wymaga się samodzielnego i indywidualnego otrzymania preparatów zgodnie z harmonogramem. Preparatami są, między innymi, proste związki nieorganiczne pierwiastków bloków s- i p-, związki koordynacyjne metali bloku d- (przejściowych), kompleksy chelatowe i makrocykliczne oraz związki wielkocząsteczkowe. Preparaty otrzymywane są w różnych warunkach, przy zastosowaniu różnorodnych metod i technik laboratoryjnych, np. w temperaturach obniżonych lub podwyższonych, w roztworach, w stopionych solach lub w fazie stałej, na drodze elektrochemicznej.

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia i uzyskanie zaliczenia wymaga uprzedniego, bardzo starannego przygotowania i opracowania eksperymentu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Wykaz cwiczen laboratoryjnych z chemii nieorganicznej.pdf

Harmonogram_Toks_2018.pdf

instrukcje_II_rok_toks.pdf