Chemia dla biologów (Biologia Człowieka)

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii środowiska

Celem ćwiczeń jest poznanie i doskonalenie metod pracy laboratoryjnej na przykładzie prostych sposobów otrzymywania związków nieorganicznych i przy użyciu mniej zaawansowanych technik laboratoryjnych. Ćwiczenia ilustrują niektóre ważne zagadnienia omawiane na wykładzie chemii nieorganicznej i w podręcznikach. Przeprowadzane eksperymenty obejmują otrzymywanie związków metali z SO2 i CO2 oraz ich charakterystykę, uzyskiwanie i badanie właściwości związków chromu i glinu, przetwarzanie odpadów glinowych.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen za wykonanie przydzielonych ćwiczeń oraz za dołączone do nich sprawozdania. Przystąpienie do ćwiczeń wymaga uprzedniego przygotowania w oparciu o instrukcję, a także wykład i podręcznik.

Harmonogram zajęć

instrukcje.pdf