Aktualności

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii U.Wr. istnieje już od 1973 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu (1973-1979) była prof. B. Jeżowska-Trzebiatowska. Przez kolejnych 25 lat funkcję kierownika pełnił prof. J.J. Ziółkowski. W chwili obecnej zakładem kieruje prof. dr hab. A.M. Trzeciak. Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia zarówno dla studentów Wydziału Chemii jak i Wydziału Nauk Biologicznych i Biotechnoogii.

Oprócz przedmiotów do wyboru prowadzimy obowiązkowe przedmioty dla studentów studiów licencjackich I stopnia:

  • Chemii nieorganicznej,
  • Bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

oraz studiów magisterskich II stopnia:

  • Blok specjalnościowy pt. Związki metali przejściowych w katalizie.

Chcielibyśmy aby obecna strona posłużyła jako podstawowe źródło informacji dla studentów odbywających zajęcia w naszym Zakładzie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej strony.