Nowoczesne metody preparatyki nieorgranicznej

Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy na temat zaawansowanych metod syntezy związków nieorganicznych oraz koordynacyjnych. Studenci samodzielnie otrzymują związki metali grup głównych i pobocznych w warunkach bezwodnych, w atmosferze gazu obojętnego. Ponadto wykonują charakterystykę spektroskopową otrzymanych związków

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z Nowoczesnych metod preparatyki nieorganicznej
Harmonogram ćwiczen laboratoryjnych z Nowoczesnych metod preparatyki nieorganicznej
Instrukcje do ćwiczeń

Diagram_Tanabe-Sugano.pdf