Prace magisterskie

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2012/2013

PromotorPreferowane specjalizacjeTematUwagi
prof. dr hab. Anna Trzeciak Wszystkie Chiralne ciecze jonowe – synteza i wykorzystanie w reakcjach katalitycznych  
prof. dr hab. Anna Trzeciak Wszystkie Reakcje katalityczne w środowisku cieczy jonowych  
prof. dr hab. Anna Trzeciak Wszystkie Reakcje katalityczne z zastosowaniem mikrofal i ultradźwięków  
dr hab. Witold Rybak Wszystkie Synteza, właściwości chemiczne i strukturalne chiralnych kompleksów metali, rozdział enancjomerów  
dr inż. Andrzej Gniewek Wszystkie Synteza i zastosowanie katalizatorów nanocząstkowych w reakcjach tworzenia wiązań C-C  
dr Ewa Mieczyńska Wszystkie Synteza niesymetrycznych di- i triarylowych pochodnych w tandemowych reakcjach Hecka i Suzuki  
dr Anna Skarżyńska Ch.Og. Ch.B. In.Ch. Synteza, badania strukturalne i aktywność katalityczna związków kompleksowych Pd z wodorofosforanami  
dr Jarosław Sobczak Ch.Og. Ch.Śr. Ch.B. Synteza, badania strukturalne i zastosowanie katalizatorów w reakcjach utleniania związków organicznych  

 

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2011/2012

PromotorPreferowane specjalizacjeTematUwagi
prof. dr hab. Anna Trzeciak Wszystkie Ciecze jonowe jako aktywne składniki układów katalitycznych  
dr hab. Witold Rybak Wszystkie Synteza, właściwości chemiczne i strukturalne chiralnych kompleksów metali, rozdział enancjomerów  
prof. dr hab. Anna Trzeciak Wszystkie Zastosowanie mikrofal i ultradźwięków jako źródeł energii w reakcjach katalitycznych  
dr inż. Andrzej Gniewek Wszystkie Synteza i zastosowanie katalizatorów nanocząstkowych w reakcjach tworzenia wiązań C-C  
dr Ewa Mieczyńska Ch.Og. Ch.Śr. Synteza niesymetrycznych di- i triarylowych pochodnych w tandemowych reakcjach Hecka i Suzuki  
dr Anna Skarżyńska Wszystkie Związki kompleksowe palladu z ligandami wodorospirofosforanowymi, otrzymywanie, badanie właściwości strukturalnych i katalitycznych  
dr Jarosław Sobczak Wszystkie Zbadanie reakcji tworzenia pochodnych chromenu podczas syntezy kompleksów wanadu z zasadą Schiffa