Chemia dla Biotechnologii

 

Ogłoszenia

 

Biotechnologia egzamin wyniki termin I.pdf

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort pracy przypominamy wszystkim Studentom o potrzebie posiadania "ZESTAWU OBOWIĄZKOWEGO NA ZAJĘCIA LABORATORYJNE", w skład którego wchodzą:
Fartuch ochronny, zapinany z przodu, koniecznie z włókien naturalnych.
Okulary ochronne z boczną strefą bezpieczeństwa.
Rękawice ochronne.

 

 Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej

 Cele przedmiotu

  • ugruntowanie i rozszerzenie wybranych treści z chemii ogólnej niezbędnych do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych,
  • poznanie podstawowych pojęć i zasad stosowanych w chemii analitycznej,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy laboratoryjnej i właściwej interpretacji wyników badań

 


 

Harmonogram ćwiczeń: Harmonogram_biotechnologia_2016-2017.pdf

Podział na grupy: Grupy - ChOiA.pdf

 ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PRACOWNI CHEMII ANALITYCZNEJ 

LABORATORIUM NR 202B   [TEL. 71 - 3757323].

WARUNKI ZALICZENIA.pdf 


INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH


MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH


MATERIAŁY DODATKOWE

 

  

Ćwiczenia z bezpieczeństwa w laboratorium 

Cele przedmiotu

  • uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w laboratoriach specjalistycznych,
  • opanowanie podstawowych zasad z zakresu zarządzania substancjami niebezpiecznymi, 
  • przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w laboratorium oraz właściwej oceny zagrożeń.

Harmonogram ćwiczeń: 

Sale komputerowe Wydział Chemii - 126, 127, 11 |  6-10-2016, 7-10-2016

PS-03 Pracownia Chemii Analitycznej - laboratorium 202B |13-10-2016, 20-10-2016, 14-10-2016, 21-10-2016 

Podział na grupy: 

Biotechnologia - grupy.pdf 

Materiały do pobrania:

Instrukcje do cwiczen Bezpieczne wykonanie eksperymentu chemicznego.pdf

Instrukcje do cwiczen Bezpieczne wykonanie eksperymentu chemicznego.doc