Metody Laboratoryjne w Chemii Nieorganicznej

Ćwiczenia z metod laboratoryjnych w chemii nieorganicznej

Celem ćwiczeń jest poznanie zaawansowanych technik syntezy i izolowania związków oraz praktyczne użycie metod badawczych stosowanych w chemii nieorganicznej. Program zawiera jedno ćwiczenie wstępne oraz sześć ćwiczeń właściwych, w tym sesję pomiarową.

Ćwiczenia wstępne polegają na przypomnieniu zasad bezpiecznej pracy w laboratorium, sposobów prawidłowego wykonywania rutynowych operacji fizycznych oraz poznanie niektórych bardzej zaawansowanych technik laboratoryjnych.

Ćwiczenia właściwe polegają na samodzielnym otrzymywaniu i badaniu właściwości, między innymi bezwodnych halogenków metali, połączeń metaloorganicznych pierwiastków bloku s, p i d, związków klasterowych, kompleksów chelatowych metali przejściowych oraz kompleksów z małymi cząsteczkami. Do zaliczenia ćwiczeń wymaga się indywidualnego otrzymania 4 preparatów zgodnie z harmonogramem. Otrzymywanie preparatów często wymaga stosowania warunków wolnych od wilgoci lub tlenu, użycia próżni, techniki Schlenka, niskich lub wysokich temperatur. Otrzymane związki należy scharakteryzować strukturalnie metodami spektroskopowymi: UV-VIS, IR, FIR, NMR, EPR, MS, radiometrycznymi - Mössbauer lub metodami chromatografii gazowej (GC-MS), cieczowej (HPLC).

Otrzymywane preparaty
Harmonogram zajęć